- ()

  ...  ...  ...
| | | |


 
  .-. ,
E-mail:  gerenshteinav@susu.ru
:

, , , , , , . - (: ).

158 , : - 1, - 125, - 10, - 14, - 2, - 6.

 1. - . / .., .. // L1V - “ – ”. 111. / . . .. . – : , 2015. – . 111. – 314 . . 34 – 39.
 2. 1- ./ ., .., .. // L1V - “ – ”. 111. / . .   .. . – : , 2015. – . 111. – 314 . .83 – 87.
 3. . / . ., .., .// L1V - “ – ”. 111. / . . .. . – : , 2015. – . 111. – 314 . .92 – 98.
 4. ./ .., ../XVII - : « - XXI »,/ “Prospero” № 5 (17) / 2015, . 134 – 138.
 5. ./ ., .., .. // .72 № 2/ , 2015, . 74 – 79.
 6. , ./ ., .., .. // .73/ , 2015, . 69 – 75.
 7. Modeling a rotating circle thermal field with a thermal source in the edge./ Herreinstein A.V., Herreinstein E.A., Mashrabov N.// Procedia Engineering 129(2015), . 317-320.
 8. ./ .., .. // - . II - .// /, 2015, . 38 – 45.
 9. . / .., .. // - . II - .// /, 2015, . 46 – 50.
 10. . / .., .. // - . II - .// /, 2015, . 50 – 55.
 11. ./. , .. , .. // . 67/1.- 2014, . 50 – 54.
 12. ./ .. , . , .. // LIII - " - ". III. - , , 2014. - . 31 - 38.
 13. - . /., .. , .. , .., // № 5. .: «», 2014. . 65 – 70.
 
: ..